Een retour aanvragen

Bij iedere aankoop op onze e-shop, kunt u een aanvraag indienen ter terugsturing van producten zonder extra kosten binnen de 14 dagen na ontvangst van de aangekochte goederen. 

Na analyse van uw aanvraag en indien deze volledig en geldig is, zullen we u een postetiket opsturen. Dit etiket dient u leesbaar aan te brengen op het terug te sturen pakket. 

Dit pakket kunt u vervolgens afleveren bij een postkantoor naar keuze. Zodra we de geretourneerde producten hebben ontvangen, wordt u terugbetaald.

Het volledige proces zal ongeveer 20 werkdagen in beslag nemen, onder voorbehoud van eventuele vertragingen bij de post. 

1. Vind uw bestelling
U moet een e-mailadres opgeven
Geen geldige e-mail
Waar vind ik mijn ordernummer?
Vul een ordernummer in

Veelgestelde vragen

De terugbetaling vindt plaats  na ontvangst van uw producten. Dit gebeurt via dezelfde betaalwijze die u tijdens uw bestelling heeft gekozen.
Recht op herroeping

U hebt het recht de overeenkomst binnen veertien (14) dagen te herroepen zonder opgave van redenen.

De termijn waarbinnen u de overeenkomst kunt herroepen verstrijkt na veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit heeft genomen, of – indien u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd – na veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit heeft genomen. 

Om uw ontbindingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen  van uw beslissing de overeenkomst te herroepen door een retour aan te vragen (zie hierboven)
Na analyse van uw aanvraag en indien deze volledig en geldig is, zullen we u een postetiket opsturen. Deze etiket dient u zichtbaar op de doos kleven. Vervolgens mag u het pakket overhandigen in het postkantoor van uw keuze.