Geniet volop van de zomer. Zomeruitverkoop: -15%, tot 4 juli 2024 - Koop nu

Hoe kunnen wij u helpen?

Dank voor uw interesse in onze VELUX producten. Voor bijkomende informatie, klik op één van de links aan de linkerzijde of onderzijde van deze pagina.

Garantie

In aanvulling op uw wettelijke rechten geeft VELUX u 3 (drie) jaar garantie op producten die gekocht zijn in deze online shop. De garantiebepalingen zijn te vinden onder de afzonderlijke VELUX Garantie die beschikbaar is op onze home page. De garantiebepalingen tasten op geen enkele manier uw wettelijke rechten aan.

> Download de volledige VELUX Garantievoorwaarden

Aansprakelijkheid

De eventuele aansprakelijkheid van VELUX Belgium zal dienen beoordeeld te worden ten opzichte van het Belgische recht en zal beperkt zijn tot het totale (gefactureerde) bedrag van de gebrekkige of te laat geleverde producten met uitsluiting van alle indirecte schade.

Wij hebben alle mogelijke technische voorzorgsmaatregelen genomen om de kleuren van onze producten zo realistisch mogelijk weer te geven.

VELUX Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een niet professionele installatie van de goederen of voor het feit dat haar producten niet verwisselbaar zijn met deze van een andere producent.

VELUX Belgium waarborgt niet dat deze website, zijn server of de elektronische briefwisseling die zij opstuurt, geen virus of ander schadelijk component bevat.

Wij hebben alle mogelijke voorzorgen genomen om de nauwkeurigheid van de informatie op onze website te waarborgen.

Wij kunnen niettemin niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele typefouten (of hun elektronisch equivalent) en wij behouden ons het recht voor deze te verbeteren en elke bestelling te weigeren die verricht werd op grond van zulke foutieve informatie.