Hoe kunnen wij u helpen?

Dank voor uw interesse in onze VELUX producten. Voor bijkomende informatie, klik op één van de links aan de linkerzijde of onderzijde van deze pagina.

Retours en voorwaarden

Recht op herroeping

U hebt het recht de overeenkomst binnen veertien (14) dagen te herroepen zonder opgave van redenen. De termijn waarbinnen u de overeenkomst kunt herroepen verstrijkt na veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit heeft genomen, of – indien u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd – na veertien (14) dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit heeft genomen. Om uw ontbindingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen (zie contactgegevens hieronder) van uw beslissing de overeenkomst te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring te doen (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail).

Als u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, geeft u dan uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres), het opdrachtnummer en informatie over de producten waarvoor u de koopovereenkomst wilt herroepen, zodat wij uw bestelling kunnen identificeren. Om aan de termijn voor herroeping te voldoen, is het voldoende als u uw verklaring dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken

Hoe stuurt de goederen terug?

Alle goederen dienen in de originele en onbeschadigde verpakking retour gestuurd te worden. U kunt de verpakking openen, maar u mag hem niet beschadigen of vernietigen.

U dient, voor u de goederen retour kunt sturen, eerst contact met VELUX op te nemen. De verzaking van uw aankoop dient schriftelijk te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven of door het terugzenden van de goederen.

Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onverwijld doch in elk geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van uw verklaring tot herroeping vergoeden, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten indien u voor een andere wijze dan de door ons aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen). Wij zullen de vergoeding betalen met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door u gebruikt voor de oorspronkelijke aankoop, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel hebt ingestemd; in elk geval zult u geen kosten hebben als gevolg van de terugbetaling. Wij mogen terugbetaling inhouden totdat wij de producten terug hebben ontvangen of totdat u hebt aangetoond dat u de producten hebt teruggestuurd, naar gelang welk tijdstip het eerst valt. U zult de producten terugsturen naar of afleveren op het onderstaande adres

VELUX Belgium S.A.

121 Boulevard de l’Europe

1301 Bierges

U zult de producten onverwijld en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen nadat u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst. U voldoet aan deze deadline als u de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken. De rechtstreekse kosten voor het terugsturen van de producten zult u moeten betalen. U bent aansprakelijk voor enige waardevermindering van de producten die het gevolg is van uw behandeling van het product anders dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

 

Het bepalen van enige waardevermindering van de producten

Om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen, zult u de producten inspecteren en behandelen (i) op zorgvuldige wijze en (ii) op dezelfde manier als u gewoonlijk in een winkel mag doen. Elke behandeling of onderzoek van de producten die verder gaat dan dat (b.v. de installatie van de producten), kan leiden tot een waardevermindering van de producten, die wij in mindering mogen brengen wanneer wij de betaling die wij van u hebben ontvangen terugbetalen.  

De eventuele waardevermindering zal per geval worden bepaald. U mag de doos openen en de stoffen, materiaal en kleuren van de producten op zorgvuldige wijze inspecteren, zolang het openen gebeurt zonder de doos te beschadigen. Als de doos is beschadigd of indien de gebruiksaanwijzing niet is teruggestuurd  kunt u er van uitgaan dat de waarde van de producten zal zijn verminderd. De producten dienen compleet, in originele staat, in originele verpakking én in perfecte staat, m.a.w. de producten dienen nog voor verkoop in aanmerking te komen, teruggestuurd te worden.  

Indien de producten beschadigd zijn of in geval van incomplete producten, zal de waardevermindering 100% bedragen. Indien de teruggestuurde producten niet langer voor verkoop in aanmerking komen, zal de waardevermindering 100% bedragen, de producten kunnen niet terugbetaald worden.  

Indien de producten geïnstalleerd/gebruikt werden of indien de toebehoren niet teruggestuurd worden, zal de waardevermindering 50% bedragen. Wij herinneren u er aan dat zolang de producten in uw bezit zijn en totdat zij aan ons worden teruggestuurd, u verantwoordelijk bent voor de producten en aansprakelijk bent voor eventuele schade aan de producten.

 

Neem contact op met VELUX

Telefoonnummer: 010-42 09 09
Email: info-be@velux.com

U kunt de Customer Service bereiken op de volgende uren:
Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 17:00 uur
Zaterdag / zondag: gesloten